Abstract Hazırlama Kuralları

 1. Bildiriler özet metin şeklinde kabul edilecektir ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİM sistemine tıklayarak gerekli adımları izleyerek bildirinizi bilim kuruluna gönderebilirsiniz.
 2. Bildiriler maksimum 500 kelime içermelidir.
 3. Bildiriler için kullanılacak tablo sayısı maksimum 3’tür.
 4. Poster ve sözlü bildiriler hakem değerlendirmesinin olumlu olması halinde kabul edilecektir.
 5. Bildiri özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.
 6. Sözlü sunumlar Bilim Kurulları tarafından sınırlı sayıda seçilecektir.
 7. Bildiri gönderimi için son tarih: 31 Mart 2022

Poster Hazırlama Kuralları

 1. Okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır.
 2. Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.
 3. Bildiride adı olan yazarlardan en az birinin kongre kaydı olması gerekmektedir.
 4. Özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.
 5. Kabul edilen poster bildiriler kongreden önce belirlenen tarihte kongre organizasyon komitesine gönderilmelidir (bu tarihler arasında gönderilmeyen bildiriler kongre programından ve bildiri özet kitapçığından çıkarılacaktır.)

Sözel Sunu Hazırlama Kuralları

 1. Kabul edilen sözel bildiriler organizasyon komitesi tarafından belirlenen slayt şablonlarına hazırlanmalıdır.
 2. Sunularda okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır.
 3. Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri yer almalıdır.
 4. Sunular organizasyon komitesi tarafından belirlenecek salonlarda yapılacaktır.
 5. Sözel sunu suresi 4 dk, takiben 1 dk tartışma şeklinde olacaktır.
 6. Bildiride adı olan yazarlardan en az birinin kongre kaydı olması gerekmektedir.
 7. Özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.
 8. Kabul edilen sözel bildiriler kongreden önce belirlenen tarihte kongre organizasyon komitesine gönderilmelidir (bu tarihler arasında gönderilmeyen bildiriler kongre programından ve bildiri özet kitapçığından çıkarılacaktır.)
 9. Belirlenen tarih ve saatte, belirlenen salonda sunulmayan bildiriler bildiriler kongre özet kitapçığından çıkarılacaktır.

Video Sunumlar

 1. Video sunumlarınız özet metni ve video dosyası olarak kabul edilecektir.
 2. Video dosyalarınızı bildiri gönderim sisteminde yer alan Bildiri Gönderim ekranının sekizinci adımında sisteme yüklenecektir. İzin verilen dosya türleri: .mpg, .mpeg, .avi, .wmv, .mov, .flv, .m4v, .mp4’tür.
 3. Video sunu suresi 7.5 dk, takiben 2.5 dk tartışma şeklinde olacaktır.
 4. Video sunumlar hakem değerlendirmesinin olumlu olması halinde kabul edilecektir.
 5. Bildiride adı olan yazarlardan en az birinin kongre kaydı olması gerekmektedir.
 6. Bildiri özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.
 7. Kabul edilen video bildiriler kongreden önce belirlenen tarihte kongre organizasyon komitesine gönderilmelidir (bu tarihler arasında gönderilmeyen bildiriler kongre programından ve bildiri özet kitapçığından çıkarılacaktır.)
 8. Belirlenen tarih ve saatte, belirlenen salonda sunulmayan bildiriler bildiriler kongre özet kitapçığından çıkarılacaktır.