5 Mayıs 2022 - Perşembe
SALON A
14.00-15.30  ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI OTURUMLARI
Başkanlar: Mehmet Baykara, Oktay Nazlı
14.00-14.15 Taş hastalığı ve mikrobioata / Arda Atar
14.15-14.30 Perkütan nefrolitotomi, güncelleme, trend ve gelecek / Ali Ünsal
14.30-14.45 Güncel Fleksible Üreteroskoplar: (Disposable/Reusable) Hangisi? Ne zaman? / Tzevat Tefik
14.45-15.00 ESWL teknolojisinde yenilikler / Kemal Sarıca
15.00-15.15 Laser litotripsi, yüksek veya düşük güç, holmium, thulium fiber? / Alper Bitkin
15.15-15.30 Endoskopik kombine intrarenal cerrahi, seçim kriteri nedir? / Dario Peretti
15.30-16.00 Kahve Molası
16.00-16.30 KAS İNVAZİV OLMAYAN MESANE KANSERİ OTURUMU
Başkanlar: Bülent Akduman, Kadir Türkölmez
16.00-16.15 Güncel endoskopik görüntüleme yöntemlerinde gelişmeler / Akif Erbin
16.15-16.30 BCG Refrakter kas invaziv olmayan Mesane Kanserinde intravezikal tedavi alternatifleri / İsmail Ulus
16.30-18.00 BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Metin Öztürk, Berat Cem Özgür
16.30-16.45 BPH’a bağlı AÜSS’de kanıta dayalı güncel tedaviler: EAU guıdeline önerileri / Önder Yaman
16.45-17.10 Düşük prostat volümlü hastada BPH Cerrahisi:
16.45-16.55 Yeni Minimal İnvaziv Teknikler Kullanılmalıdır (Rezum, Aquablation, PAE, Urolift) / İlter Tüfek
16.55-17.05 TUR-P halen altın standarttır / Rahim Horuz
17.05-17.10 Tartışma
17.10-18.00 Büyük hacimli BPH’nın cerrahi yönetimi (Olgu Sunumu)
17.10-17.25 Lazer endoskopik enükleasyon / Murat Arslan
17.25-17.40 Bipolar endoskopik enükleasyon / Taylan Oksay
17.40-17.55 Laparoskopik basit prostatektomi / Kadir Ömür Günseren
17.55-18.00 Tartışma
SALON B
18.00-19.00 Sözlü Bildiri Oturumu-1
Oturum Başkanları: İlker Seçkiner, Erbil Ergenekon
SALON C
18.00-19.00 Video Bildiri Oturumu-1
Oturum Başkanları: Ömer Yılmaz, Hakan Akdere
SALON D
18.00-19.00 Sözlü Bildiri Oturumu-2
Oturum Başkanı: Cem Sönmez, Sahir Kılıç
SALON E
18.00-19.00 Sözlü Bildiri Oturumu-3
Oturum Başkanları: Ayhan Verit, Tansu Değirmenci
SALON F
18.00-19.00 Video Bildiri Oturumu-2
Oturum Başkanları: Fazlı Polat, Rahim Horuz
6 Mayıs 2022 - Cuma
SALON A
08.30-09.15 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA ZORLU OLGULAR PANELİ
Moderatör: Turhan Çaşkurlu
Panelistler: Şenol Tonyalı, Faruk Özgör, Necip Pirinçci, Ural Oğuz, Sabri Pelit, Murat Can Kiremit
09.15-09.45 AÇILIŞ OTURUMU
Ömer Levent Tuncay( Endoüroloji Derneği Başkanı)
Abdurrahim İmamoğlu (Türk Üroloji Derneği Başkanı)
Protokol Konuşmaları
09.45-10.00 TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ KONUŞMASI
Ateş Kadıoğlu (Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı)
10.00-10:30 MÜZİK DİNLETİSİ
10.30-11.00 UYDU SEMPOZYUM
Üriner sistem taş hastalığında alternatif medikal tedaviler
Moderatör: İlker Seçkiner
Konuşmacı: Gökhan Atış
11.00-12.00 ENDOÜROLOJİNİN GELECEĞİ VE EĞİTİM
Oturum Başkanları: Selahattin Bedir, Bülent Semerci
11.00-11.15 Endoürolojide yapay zeka: güncel kullanımı ve gelecek beklentileri / Fatih Altunrende
11.15-11.30 Endoürolojide simülasyon / Sinan Çelen
11.30-11.45 Günümüzde endoskopik taş cerrahisi eğitim programları / Sedat Soyupek
11.45-12.00 Günümüzde Robotik, Laparoskopik ve Endoüroloji Eğitimi: ERUS ve EAU Eğitim Modelleri / Erdem Canda
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.30 UYDU SEMPOZYUM(WOLF)
BPH’da lazer ablasyon

Moderatör: Ömer Levent Tuncay
Konuşmacılar: Yusuf Özlülerden, Halil Lütfi Canat
13.30-14.15 İLERİ DÜZEY SEMİ-LİVE CERRAHİ OTURUMU I (TAŞ HASTALIKLARI)
Oturum Başkanları: Tevfik Aktöz, Öner Odabaş
13.30-13.45 Anomalili Böbrek RİRC / Bülent Erkurt
13.45-14.00 Supin PCNL / Bilal Eryıldırım
14.00-14.15 Laparoskopik taş cerrahisi / Çağlar Çakıcı
14.15-16.20 ROBOTİK CERRAHİ OTURUMU
Başkanlar: Ali Rıza Kural, Ömer Levent Tuncay
Robotik Radikal Prostatektomi
Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, Lütfi Tunç
14.15-14.25 Yeni cerrahi robotik sistemler / Ali Serdar Gözen
14.25-14.35 Transperitoneal desendan teknik / Lütfi Tunç
14.35-14.45 Retzius sparing teknik / Serkan Altınova
14.45-14.55 Perineal teknik / Volkan Tuğcu
14.55-15.05 Optimal kontinans için gelişen teknikler / İlter Tüfek
15.05-15.15 Robotik radikal prostatektomide “frozen section” / Erdem Canda
15.15-15.30 Tartışma: Soru-cevap
Robotik Parsiyel Nefrektomi & Rekonstrüksiyon
Oturum Başkanları : İsmet Yavaşcaoğlu, M. Derya Balbay
15.30-15.40 Robotik parsiyel nefrektomi: Son gelişmeler / Faruk Özcan
15.40-15.50 Robotik Parsiyel Nefrektomi / Transperitoneal / Burak Turna
15.50-16.00 Robotik Parsiyel Nefrektomi / Retroperitoneal / Mutlu Ateş
16.00-16.10 Robotik rekonstrüktif üroloji / Uğur Boylu
16.10-16.20 Tartışma
16.20-16.30 ARA
16.30-18.00 İLERİ DÜZEY SEMİ-LİVE CERRAHİ OTURUMU II
(Laparoskopik/robotik cerrahi)
Oturum Başkanları: Eyüp Gümüş, Engin Kandıralı
16.30-16.45 Pca da ICG/PSMA yardımlı robotik lenfadenektomi / Erdem Canda
16.45-17.00 Robotik Kurtarma Radikal Prostatektomisi / Fatih Atuğ
17.00-17.15 Robotik sistektomi+intracorporeal diversiyon / M. Derya Balbay
17.15-17.30 Laparoskopik parsiyel adrenalektomi / Altuğ Tuncel
17.30-17.45 Robotik Postkemoterapi RPLND / Tarık Esen
17.45-18.00 Robotik transplantasyon / Volkan Tuğcu
SALON B
12.00-13.00 PCNL KURSU
Oturum Başkanları: Cenk Gürbüz, Osman Karabacak
12.00-12.10 Perkütan giriş teknikleri / Tufan Süelözgen
12.10-12.20 Perkütan trakt dilatasyonu teknikleri (Amplatz, balon, metalik) / Ahmet Tahra
12.20-12.30 Nefroskop (rijit, fleksibl) ve intrakorpereal litotripsi: Hangi olguda hangi cihaz? / Hüseyin Biçer
12.30-12.50 PCNL Komplikasyonları ve önleme / Murat Keske
12.50-13.00 Tartışma
13.00-14.30 LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ KURSU
Oturum Başkanları: Yaşar Özgök, Murat Arslan, Selahattin Bedir
13.00-13.15 Nefron koruyucu cerrahinin endikasyonları, temel prensipleri ve EAU kılavuzlarındaki yeri / Erem Kaan Başok
13.15-13.30 Laparoskopik bobrek anatomisi, hasta hazırlığı ve hasta pozisyonu / Sinan Çelen
13.30-13.45 Laparoskopik akses teknikleri, ekipman (enerji kaynakları ve sütürler), trokar pozisyonları / Ali Ünsal
13.45- 14.00 Intraoperatif görüntüleme teknikleri, ICG, 3D modelleme ve augmented reality / Yılmaz Aslan
14.00-14.15 Minimal invaziv cerrahide 3D ve 4K Teknolojisi Laparoskopik parsiyel Nefrektomi / Sercan Yılmaz
14.15-14.30 Laparoskopik Parsiyel nefrektomide port yerlesimi ve anatomik nirengi noktalarının oryantasyondaki önemi / Murat Zor
14.30-16.00 LAPAROSKOPİK PARSİYEL NEFREKTOMİ CERRAHİ (VİDEO) OTURUMU
Oturum Başkanları: Engin Kaya, Mutlu Ateş
14.30-14.45 Böbrek mobilizasyonu, kitlenin tanımlanması, sıcak iskemi, sıfır iskemi / Mutlu Ateş
14.45-15.00 Retroperitoneal Parsiyel nefrektomi. (Step by step ) Video sunum / Murat Arslan
15.00-15.15 Transperitoneal Parsiyel nefrektomi (Step By step ) Video sunum / Altuğ Tuncel
15.15-15.30 İntraoperatif ve post operatif komplikasyonlar ve onkolojik sonuçlar / Yiğit Akın
15.30-15.45 Eve Dönüş Mesajları
15.45-16.00 Soru Cevap / Cenk Gürbüz
17.00-18.00 Sözlü Bildiri Oturumu-4
Oturum Başkanları: Halil Çiftçi, Sakıp Erturhan
18.00-19.00 Sözlü Bildiri Oturumu-7
Oturum Başkanları: Soner Güney, Oktay Akça
SALON C
17.00-18.00 Video Bildiri Oturumu-3
Oturum Başkanları: Hasan Rıza Aydın, Atilla Semerciöz
18.00-19.00 Video Bildiri Oturumu-5
Oturum Başkanları: İlhan Geçit, Ufuk Öztürk
SALON D
17.00-18.00 Sözlü Bildiri Oturumu-5
Oturum Başkanları: Fatih Oğuz, Bekir Süha Parlaktaş
18.00-19.00 Sözlü Bildiri Oturumu-8
Oturum Başkanları: Muzaffer Eroğlu, Fatih Yalçınkaya
SALON E
17.00-18.00 Sözlü Bildiri Oturumu-6
Oturum Başkanları: Turgut Yapanoğlu, Gökhan Gökçe
18.00-19.00 Sözlü Bildiri Oturumu-9
Oturum Başkanları: Özcan Kılıç, Mustafa Kemal Atilla
SALON F
17.00-18.00 Video Bildiri Oturumu-4
Oturum Başkanları: Turgay Akgül, Mehmet Ali Karagöz
18.00-19.00 Video Bildiri Oturumu-6
Oturum Başkanları: Ziya Akbulut, İrfan Orhan
7 Mayıs 2022 - Cumartesi
SALON A
09.00-12.00 ESUT OTURUMU (ONLINE)
09.00-10.30 Endoskopik cerrahilerde üro-teknoloji
Oturum Başkanları: Salvatore Micali (IT), Yaşar Özgök (TR), Giorgio Bozzini (IT)
09.00-09.15 Endoürolojide enerji kaynakları, yenilikler neler?  / Dmitry Enikeev (RU)
09.15-09.30 Prostatın lazer enükleasyonu, neleri iyileştirebiliriz? / Giorgio Bozzini (IT)
09-30-09.45 Anatomik prostat enükleasyonu eğitim; önemli ipuçları / Lütfi Tunç (TR)
09.45-10.00 Endoskopik mesane kanseri görüntülemesindeki gelişmeler / Theodoros Tokas (AT)
10.00-10.15 Endoskopik mesane tümörü rezeksiyonu teknikleri / Salvatore Micali (IT)
10.15-10.30 EUSP dersi: Mesane kanseri için En-Bloc rezeksiyonu. Patologlar neden bunu seviyor? / Maurizio Colecchia (IT)
10.30-12.00 Laparoskopik cerrahilerde üro-teknoloji
Oturum Başkanları: Murat Arslan (TR), Aly M. Abdelkarim (EGY), TheodorosTokas (AT)
10.30-10.45 Posterior kaparoskopik adrenalektomi, endikasyonlar, ekipman, teknik ve sonuçlar / Hans Langenhujsen (NL)
10.45-11.00 Penis kanserinde laparoskopik inguinal Lenfadenektomi / Josep M. Gaya (ES)
11.00-11.15 Pelvik lenfadenektomi sonrası lenfosel oluşumu. Nasıl önlenir ve yönetilir? / Mario Alvarez Maestro (ES)
11.15-11.30 Laparoskopide duman tahliyesi, en iyi teknik çözüm nedir? / Paolo Umari (UK)
11.30-11.45 Akıllı ameliyathane. Kullanımdaki yeni teknolojiler / Stefano Puliatti (IT)
11.45-12.00 Tek port laparoskopinin ürolojideki güncel rolü ve endikasyonları / Aly M. Abdelkarim (EGY)
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-14.00 BİYOPSİ ve FOKAL TERAPİ OTURUMU
Başkanlar: Selami Albayrak, Asıf Yıldırım
13.00-13.15 Renal kitle biyopsisi: kime?, ne zaman? / Alper Ötünçtemur
13.15-13.30 Böbrek Kanserinde Ablatif Tedaviler: Nereye Kadar Uygulanabilir? / Pilar Laguna
13.30-13.45 Prostat biyopsi stratejilerinde güncelleme / Hasan Bakırtaş
13.45-14.00 Prostat kanserinde fokal tedaviler: Gelecek vaat ediyor mu? / Jean de la Rosette
14.00-14.45 ALT ÜRİNER SİSTEM LAP/ROBOTİK CERRAHİDE ZORLU OLGULAR PANELİ
Moderatör: İsmet Yavaşcaoğlu, Faruk Özcan
Panelistler: Yiğit Akın, Fatih Akbulut, Selçuk Şahin, Oktay Akça, Emrah Yürük, Eyüp Veli Küçük
14.45-15.30 İLERİ DÜZEY SEMİ-LİVE CERRAHİ OTURUMU III
Moderatör:  Ali Fuat Atmaca, Murat Dinçer
14.45-15.00 Üst sistem tümörlerinde nefron koruyucu minimal invaziv yaklaşım / Selçuk Erdem
15.00-15.15 Yüzeyel Mesane Kanserinde En-Blok Rezeksiyon / Mustafa Kıraç
15.15-15.30 Laparoskopik/robotik sacrokolpopeksi / Abdülmüttalip Şimşek
15.30-16.15 ÜST ÜRİNER SİSTEM LAP/ROBOTİK CERRAHİ ZORLU OLGULAR PANELİ
Moderatör: Tarık Esen
Panelistler: Gökhan Atış, Altuğ Tuncel, Uğur Boylu, İlter Tüfek, Selçuk Erdem
16.15-16.30 ARA
16.30-17.00 UYDU SEMPOZYUM
Üriner sistem taş hastalığında medikal tedavinin önemi
Moderatör: Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Konuşmacı: Yusuf Şahin
17.00-18.00 PCNL’ DE KOMPLİKASYON OTURUMU
Moderatör: Mantu Gupta
Panelistler: Ömer Levent Tuncay, İlker Seçkiner, Mert Ali Karadağ, Şenol Adanur, Emrah Yürük, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
SALON B
07.45-09.00 Sözlü Bildiri Oturumu-10
Oturum Başkanları: Yusuf Özlülerden
12.00-13.00 PROSTAT FÜZYON BİYOPSİ KURSU
Oturum Başkanları: Hasan Bakırtaş, Ercan Yeni
12.00-12.15 Multi parametrik prostat MR görüntülemenin yeri ve Pirads Raporlama Sisteminin değerlendirilmesi / Nesrin Gündüz
12.15-12.30 Prostat biyopsi ekipmanları ve hasta hazırlığı / Orhan Koca
12.30-13.00 Mr Füzyon Biyopsi Uygulaması (Uronav) Video eşliğinde (Semi-live) / Murat Arslan
13.00-14.30 EAU-YAU Ürolitiyazis Oturumu
Oturum Başkanları : Amelia Pietropaolo, Gokhan Atis
13.00-13.15 Residual taşlara yaklaşım / Senol Tonyalı
13.15-13.30 Laser kurulum ve ayarları / Etienne Keller  
13.30-13.45 Akses kılıfları  / Vincent De Coninck
13.45-14.00 Holmium lazer ve TFL / Francesco Esperto
14.00-14.15 PCNL’de miniaturizasyon / Zeeshan Hameed  
14.15-14.30 Single-use ve reusable fleksibl üreteroskoplar / Thomas Tailly 
17.00-18.00 Sözlü Bildiri Oturumu-11 (Online)
Oturum Başkanları: Yusuf Özlülerden
SALON C
07.45-09.00 Video Bildiri Oturumu-7
Oturum Başkanları: Sinan Çelen
13.00-14.00 ASIAN EXPERIENCE IN ENDOUROLOGY
Başkan: Ömer Levent Tuncay
13.00-13.15 Taş hastalıkları cerrahisi deneyimi / Mumtaz Ahmad
13.15-13.30 Laparoskopi deneyimi / Mohammad Ayaz Khan
13.30-13.45 Robotik cerrahi deneyimi / Rehan Mohsan
13.45-14.00 Tartışma
17.00-18.00 Sözlü Bildiri Oturumu-12 (Online)
Oturum Başkanları: Sinan Çelen
SALON D
07.45-09.00 Video Bildiri Oturumu-8
Oturum Başkanları: Cihan Demirel
17.00-18.00 Video Bildiri Oturumu-11 (Online)
Oturum Başkanları:Cihan Demirel
SALON E
07.45-09.00 Video Bildiri Oturumu-9
Oturum Başkanları: Bülent Katı
17.00-18.00 Video Bildiri Oturumu-12 (Online)
Oturum Başkanları:Bülent Katı
SALON F
07.45-09.00 Video Bildiri Oturumu-10
Oturum Başkanları: Kadir Ömür Günseren
8 Mayıs 2022 - Pazar
SALON A
09.00-10.00 PEDİATRİK ENDOÜROLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: İhsan Karaman, Kaya Horasanlı
09.00-09.15 Pediatrik taş hastalığında tedavi seçimi: Güncel aletler ve veriler eşliğinde endikasyonlar değişiyor mu? / Yaşar Issı
09.15-09.30 Pediatrik endoürolojide lazer uygulamaları: Nereye kadar yardımcı olabilir? / Numan Baydilli
09.30-09.45 Vezikoüreteral reflüde enjeksiyon yöntemlerinde gelişmeler / Cankon Germiyanoğlu
09.45-10.00 Pediatrik robotik cerrahi güncelleme / Selçuk Sılay
10.00-10.45 OLGULAR EŞLİĞİNDE ENDOÜROLOJİK ADLİ TIP OTURUMU
Moderatör: Ali İhsan Taşçı
Panelistler: Cihan Demirel, Mehmet Çağlar Çakıcı, Murat Dursun, Ahmet Şahan, Erkan Ölçücüoğlu
10.45-11.45 EN İYİ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Ömer Levent Tuncay, İlker Seçkiner
11.45-12.00 KAPANIŞ